Machine Learning không hề khó như chúng ta tưởng!

Lớp học nhập môn bao quát kiến thức căn bản về Machine Learning và ngôn ngữ lập trình Python, từ đó bạn có thể xây dựng những model Machine Learning đầu tiên của mình.

Upcoming Course
Schedule

Apr 22, 2019 - May 20, 2019
Data Analysis with Python

Full Details of Each Course

Data Analysis with Python

Starts Apr 22, 2019
4 tuần: 19h - 21h, thứ 2 & thứ 4
10,000,000 VND

Your Teachers

First slide
Do Hai Minh
Một lập trình viên có mục tiêu, tham vọng với hơn 9 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại Đức.

Tận tình, tích cực hỗ trợ học viên để đạt được hiệu quả giáo dục tốt nhất. Duy trì niềm đam mê và động lực trong những thách thức liên quan đến giải quyết vấn đề sáng tạo

View Profile on LinkedIn

CLASS DESCRIPTION

Khóa học này sẽ giới thiệu các khái niệm và công cụ chính cần thiết để bạn sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả. Sự hiểu biết và kiểm soát dữ liệu mạnh mẽ là một lợi ích cho mọi công việc, cho dù bạn là nha sĩ hay nhà phân tích kinh doanh. Dữ liệu là ngôn ngữ của thế kỷ 21 - và bạn sẽ thành thạo về nó chỉ trong 4 tuần với khóa học thực hành, thực hành của CoderSchool.

REQUIREMENTS

Bạn không nhất thiết phải biết về lập trình, khóa học này có thể dành cho tất cả mọi người. Điều duy nhất bạn cần lưu ý chính là nhớ mang theo Laptop cá nhân trong các buổi học. Khóa học sẽ được dạy bằng Tiếng Anh.

Detailed Timeline

Week 1 - Introduction to SQL

Introduction to Relational Databases

Have a strong foundation for using SQL

Airline Satisfaction Survey

Week 2 - Data Visualization

Introduction to Python & Jupyter Notebook

Matplotlib and Seaborn

Types of plots

Week 3 - Data Processing

Converting between types of data

Grouping Data

Cleaning and normalizing data

Week 4- Google Data Studio

Interact with charts and tables

Connect to your data

Date range and filter properties

Detailed Course Schedule

Course Time Teacher
Data Analysis with Python22 Apr - 20 May19h - 21h, thứ 2 & thứ 4Do Hai MinhApply NowStudent and Early Bird Discounts available

Do none of these times work for you?

WHAT'S STOPPING YOU ?

Mobile apps are eating the world - and React Native is the main course! We'll take you through all the steps you need to build real React Native apps, in both development and production.
Apply Now