Machine Learning không hề khó như chúng ta tưởng!

Lớp học nhập môn bao quát kiến thức căn bản về Machine Learning và ngôn ngữ lập trình Python, từ đó bạn có thể xây dựng những model Machine Learning đầu tiên của mình.

Upcoming Course
Schedule

Feb 18, 2019 - Apr 15, 2019
Machine Learning Complete
Feb 23, 2019 - Mar 23, 2019
Introduction to Data Science

Full Details of Each Course

Introduction to Data Science

Starts Feb 23, 2019
4 tuần: 13h-17h Thứ 7
10,000,000 VND

Your Teachers

First slide
Do Hai Minh
Một lập trình viên có mục tiêu, tham vọng với hơn 9 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại Đức.

Tận tình, tích cực hỗ trợ học viên để đạt được hiệu quả giáo dục tốt nhất. Duy trì niềm đam mê và động lực trong những thách thức liên quan đến giải quyết vấn đề sáng tạo

View Profile on LinkedIn
First slide
Nguyen Duy Khanh

Senior Engineer with strong techical background. have enthusiastic about IoT and Computer Vision. Experience with object detection, reinforcement learning, apply it for camera auto focus system. Love to work with data and cutting edge technology.

View Profile on LinkedIn

CLASS DESCRIPTION

Lớp học nhập môn cấp tốc hướng dẫn bạn những kiến thức căn bản Machine Learning và ngôn ngữ lập trình Python. Các chủ đề được giảng dạy bao gồm decision tree, linear/logistic regression, và random forest classifiers - những kiến thức tối thiểu bạn cần phải biết để bắt đầu với Machine Learning và xây dựng những model "máy học" đầu tiên của mình.

REQUIREMENTS

Khoá học Machine Learning cấp độ 1 phù hợp với cả những bạn chưa có kiến thức trong lĩnh vực IT. Sẽ là một ưu thế nếu bạn đã biết trước một ngôn ngữ lập trình, tuy nhiên điều này không bắt buộc.

Detailed Timeline

Week 1 - Working with Data

Understanding the stages of the data science process

Introduction to Python

Airline Satisfaction Survey

Week 2 - Plots and Types of Data

Matplotlib and Seaborn

Types of Plots and Interactive Plots

Analyzing Correlations in Student Performance

Week 3 - Data Processing Pt 1

Converting between types of data

Grouping Data Series

Medical Data Analysis

Week 4- Data Processing Pt 2

Feature Analysis

Basic SQL

Final Project

Detailed Course Schedule

Course Time Teacher
Introduction to Data Science23 Feb - 23 Mar13h-17h Thứ 7Do Hai MinhApply NowStudent and Early Bird Discounts available
Machine Learning Complete18 Feb - 15 Apr7 - 9h tối, Thứ 2 & Thứ 4Nguyen Duy KhanhApply NowStudent and Early Bird Discounts available

Do none of these times work for you?

Machine Learning Complete

Starts Feb 18, 2019
8 tuần: 7 - 9h tối, Thứ 2 & Thứ 4
15,000,000 VND

Your Teachers

First slide
Do Hai Minh
Một lập trình viên có mục tiêu, tham vọng với hơn 9 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại Đức.

Tận tình, tích cực hỗ trợ học viên để đạt được hiệu quả giáo dục tốt nhất. Duy trì niềm đam mê và động lực trong những thách thức liên quan đến giải quyết vấn đề sáng tạo

View Profile on LinkedIn
First slide
Nguyen Duy Khanh

Senior Engineer with strong techical background. have enthusiastic about IoT and Computer Vision. Experience with object detection, reinforcement learning, apply it for camera auto focus system. Love to work with data and cutting edge technology.

View Profile on LinkedIn

CLASS DESCRIPTION

Lớp học nhập môn cấp tốc hướng dẫn bạn những kiến thức căn bản Machine Learning và ngôn ngữ lập trình Python. Các chủ đề được giảng dạy bao gồm decision tree, linear/logistic regression, và random forest classifiers - những kiến thức tối thiểu bạn cần phải biết để bắt đầu với Machine Learning và xây dựng những model "máy học" đầu tiên của mình.

REQUIREMENTS

Khoá học Machine Learning cấp độ 1 phù hợp với cả những bạn chưa có kiến thức trong lĩnh vực IT. Sẽ là một ưu thế nếu bạn đã biết trước một ngôn ngữ lập trình, tuy nhiên điều này không bắt buộc.

Detailed Timeline

Weeks 1-2 - Data and Regression

Python, pandas, numpy

Linear Regression, Multiple Linear Regression, Polynomial Regression

Project: E-Commerce Prediction

Weeks 3-4 - Logistic Regression + Random Forests

Decision Trees, Logistic Regression

Natural Language Processing

MNIST Image Recognition

Weeks 5-6 - Advanced Techniques

Naive Bayes, SVM, KNN

Cross Validation and GridSearch

Fraud Detection

Weeks 7/8 - Unsupervised Learning

Principal Component Analysis

K-Means and Hierarchical Clustering

Final Project

Detailed Course Schedule

Course Time Teacher
Introduction to Data Science23 Feb - 23 Mar13h-17h Thứ 7Do Hai MinhApply NowStudent and Early Bird Discounts available
Machine Learning Complete18 Feb - 15 Apr7 - 9h tối, Thứ 2 & Thứ 4Nguyen Duy KhanhApply NowStudent and Early Bird Discounts available

Do none of these times work for you?

WHAT'S STOPPING YOU ?

Mobile apps are eating the world - and React Native is the main course! We'll take you through all the steps you need to build real React Native apps, in both development and production.
Apply Now