Tự tạo Mobile App của chính mình!

Đào tạo kiến thức nền tảng về JavaScript từ cách sử dụng functions, variables và methods cho đến cách xây dựng phiên bản đơn giản của Twitter trên website bằng JavaScript

Upcoming Course
Schedule

Feb 26, 2019 - Mar 26, 2019
Introduction to Mobile Development in React Native
Dec 29, 2018 - Jan 26, 2019
Introduction to JavaScript for Beginners

Full Details of Each Course

Introduction to JavaScript for Beginners

Starts Dec 29, 2018
4 tuần: 13h - 17h, Thứ 7
5,000,000 VND

Your Teachers

First slide
Thai Quoc Sieu

Là trưởng nhóm phát triển ứng các ứng dụng thành công hiện nay như Pakme và BS Group Guidebook, Thái Quốc Siêu là cái tên trẻ đầy nhiệt huyết và năng động trong giới lập trình hiện nay. Với nhiều năm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia như Flow Technology, PAKCO… Thái Quốc Siêu sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và đồng hành cùng các bạn học viên trong hành trình phát triển và xây dựng ứng dụng di động của riêng mình.

View Profile on LinkedIn

CLASS DESCRIPTION

Hãy học JavaScript ES6 và NodeJS. Khóa học này sẽ giúp bạn sử dụng JavaScript, một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tận tình, từ cài đặt máy tính sẵn sàng cho việc lập trình, cho đến việc sử dụng functions, variables và methods trong JavaScipt. Cuối khóa học, bạn sẽ biết cách sử dụng JavaScript xây dựng một phiên bản thu gọn của Twitter trên nền tảng web.

REQUIREMENTS

Nắm chắc cú pháp JavaScript Biết sử dụng functions và classes Trải nghiệm asynchronous programming Có kiến thức cần thiết để học chủ đề nâng cao như React Native Được thực hành viết những phần mềm nhỏ hoàn chỉnh

Detailed Timeline

Week 1 - Welcome to programming!

Lecture: What is programming? What is JavaScript?

Lab: Exercises on Currency converter

Assignment: Number Guessing Game

Week 2 - Gentle Introduction to Web Programming

Lecture: What is HTML? CSS? How do we handle events?

Lab: Adding HTML/CSS Elements to the Currency Converter

Assignment: Adding HTML/CSS Elements to the Number Guessing Game

Week 3 - Advanced Datatypes

Lecture: Loops and Arrays

Lab: Adding Loops and Arrays to the Currency Converter

Assignment: Adding Loops and Arrays to the Number Guessing Game

Week 4 - Final Exam

Lecture: Asynchronous Programming and Course Revision

Final Exam

Detailed Course Schedule

Course Time Teacher
Introduction to JavaScript for Beginners29 Dec - 26 Jan13h - 17h, Thứ 7Dang Quang MinhApply NowStudent and Early Bird Discounts available
Introduction to Mobile Development in React Native26 Feb - 26 Mar19h - 21h, Thứ 3 & Thứ 5Thai Quoc SieuApply NowStudent and Early Bird Discounts available

Do none of these times work for you?

Introduction to Mobile Development in React Native

Starts Feb 26, 2019
4 tuần: 19h - 21h, Thứ 3 & Thứ 5
9.500.000d

Your Teachers

First slide
Thai Quoc Sieu

Là trưởng nhóm phát triển ứng các ứng dụng thành công hiện nay như Pakme và BS Group Guidebook, Thái Quốc Siêu là cái tên trẻ đầy nhiệt huyết và năng động trong giới lập trình hiện nay. Với nhiều năm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia như Flow Technology, PAKCO… Thái Quốc Siêu sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và đồng hành cùng các bạn học viên trong hành trình phát triển và xây dựng ứng dụng di động của riêng mình.

View Profile on LinkedIn

CLASS DESCRIPTION

Với React Native, bạn có thể lập trình ứng dụng cho cả hai nền tảng Android và iOS cũng như website bằng Javascript. Giờ đây bạn có thể lập trình chỉ một lần và triển khai lên cả 2 hệ điều hành với khung lập trình hiện đại và phổ biến này. Để đăng ký cho cấp độ 2, vui lòng hoàn thành bài kiểm tra đầu vào.

REQUIREMENTS

Có các kiến thức nền và kinh nghiệm làm việc với Javascript, iOS, và Android là điều kiện tiên quyết để tham dự khoá học này. Bài kiểm tra đầu vào cần được hoàn thành trước khi khoá học bắt đầu. Mặt khác, nếu bạn chưa thể hoàn thành bài kiểm tra đầu vào, CoderSchool có các khoá học nhập môn giúp bạn làm quen với lập trình và đồng thời là tiền đề cho sự phát triển cơ hội nghề nghiệp trong giới lập trình viên.

Detailed Timeline

Week 1 - Introduction to React!

Introduction to State and Props.

Build an Instagram Viewer

Build a Movie Browser

Week 2 - Introduction to React Native!

Introduction to cross-platform mobile development

Build a native Tumblr Client

Build a native Tumblr Client

Week 3 - Higher-Order Components and Compound Functions

Photos, Location, Accelerometers, and other System Frameworks on Native.

Geotagged Photos Map

Final Project Design

Week 4 - Final Project

Connecting with Cloud-based Databases (Firebase)

Redux-Powered Chat App - Hook up the Store. Hook Up the Actions. Fancy Middleware + Loading Channels. Creating Channels. Selecting a Channel. Show Messages. Create Messages. Receive New Messages

Final Project Presentations

Detailed Course Schedule

Course Time Teacher
Introduction to JavaScript for Beginners29 Dec - 26 Jan13h - 17h, Thứ 7Dang Quang MinhApply NowStudent and Early Bird Discounts available
Introduction to Mobile Development in React Native26 Feb - 26 Mar19h - 21h, Thứ 3 & Thứ 5Thai Quoc SieuApply NowStudent and Early Bird Discounts available

Do none of these times work for you?

WHAT'S STOPPING YOU ?

Mobile apps are eating the world - and React Native is the main course! We'll take you through all the steps you need to build real React Native apps, in both development and production.
Apply Now