Trở thành Lập Trình Viên Full-stack Web chỉ trong 12 tuần, được đảm bảo phát triển nghề nghiệp.

Học React và Python từ đó có thể học để trở thành một kĩ sư full-stack. Không yêu cầu kinh nghiệm, và chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được công việc sau khi tốt nghiệp.

Upcoming Course
Schedule

Apr 1, 2019 - Apr 15, 2019
Preparation for Full-stack Development

Full Details of Each Course

Preparation for Full-stack Development

Starts Apr 1, 2019
2 tuần: 19h - 21h, thứ 2 & thứ 4
2,500,000 VND

Your Teachers

CLASS DESCRIPTION

Đối với những người chưa chắc chắn hoặc chưa sẵn sàng tham gia khóa học toàn thời gian của chúng tôi, chúng tôi cung cấp khóa học ngắn hạn 2 tuần này để dạy những điều cơ bản về phát triển web. Tài liệu khóa học là điều kiện tiên quyết để tham gia bootcamp toàn thời gian của chúng tôi. Nếu bạn không có kinh nghiệm trước đó, lớp học này là dành cho bạn.

REQUIREMENTS

Giới thiệu cơ bản về HTML & CSS Giới thiệu chuyên sâu về Kỹ thuật Phần Mềm Cung câp nhữg nguồn tư liệu để bạn có thể tự học cao hơn

Detailed Timeline

Day 1 - Intro to Internet and HTML

HTML

How Web Browsers Work

How the Internet Works

Day 2 - CSS

CSS

How style webpages

How to fix problems

Day 3 -JavaScript

What is JavaScript?

How do programming languages work?

Simple examples

Day 4 & 5 - Software Engineering

Introduction to Git

Is programming for you?

Recommendations for next steps in your learning journey

Detailed Course Schedule

Course Time Teacher
Preparation for Full-stack Development 01 Apr - 15 Apr19h - 21h, thứ 2 & thứ 4Dang Quang MinhApply NowStudent and Early Bird Discounts available

Do none of these times work for you?

WHAT'S STOPPING YOU ?

Mobile apps are eating the world - and React Native is the main course! We'll take you through all the steps you need to build real React Native apps, in both development and production.
Apply Now