Our Teachers

Our Teacher Description

Full Details of Each Level

Apply Now
Next class starts Nov 27, 2018

CLASS DESCRIPTION

Hãy học JavaScript ES6 và NodeJS. Khóa học này sẽ giúp bạn sử dụng JavaScript, một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tận tình, từ cài đặt máy tính sẵn sàng cho việc lập trình, cho đến việc sử dụng functions, variables và methods trong JavaScipt. Cuối khóa học, bạn sẽ biết cách sử dụng JavaScript xây dựng một phiên bản thu gọn của Twitter trên nền tảng web.

REQUIREMENTS

Nắm chắc cú pháp JavaScript Biết sử dụng functions và classes Trải nghiệm asynchronous programming Có kiến thức cần thiết để học chủ đề nâng cao như React Native Được thực hành viết những phần mềm nhỏ hoàn chỉnh

Detailed Timeline

Week 1 - Welcome to programming!
Lecture: What is programming? What is JavaScript?
Lab: Exercises on Currency converter
Assignment: Number Guessing Game
Week 2 - Gentle Introduction to Web Programming
Lecture: What is HTML? CSS? How do we handle events?
Week 3 - Advanced Datatypes
Lecture: Loops and Arrays
Lab: Adding Loops and Arrays to the Currency Converter
Assignment: Adding Loops and Arrays to the Number Guessing Game
Week 4 - Final Exam
Lecture: Asynchronous Programming and Course Revision

Schedule of Each Level

LevelTime Teacher
Level 127 Nov - 25 Dec19h - 21h, Thứ 3 & Thứ 5Dang Quang Minh
Level 226 Dec - 23 Jan19h - 21h, Thứ 3 & Thứ 5Thai Quoc Sieu
Apply Now
Next class starts Dec 26, 2018

CLASS DESCRIPTION

Với React Native, bạn có thể lập trình ứng dụng cho cả hai nền tảng Android và iOS cũng như website bằng Javascript. Giờ đây bạn có thể lập trình chỉ một lần và triển khai lên cả 2 hệ điều hành với khung lập trình hiện đại và phổ biến này. Để đăng ký cho cấp độ 2, vui lòng hoàn thành bài kiểm tra đầu vào.

REQUIREMENTS

Có các kiến thức nền và kinh nghiệm làm việc với Javascript, iOS, và Android là điều kiện tiên quyết để tham dự khoá học này. Bài kiểm tra đầu vào cần được hoàn thành trước khi khoá học bắt đầu. Mặt khác, nếu bạn chưa thể hoàn thành bài kiểm tra đầu vào, CoderSchool có các khoá học nhập môn giúp bạn làm quen với lập trình và đồng thời là tiền đề cho sự phát triển cơ hội nghề nghiệp trong giới lập trình viên.

Detailed Timeline

Week 1 - Introduction to React!
Introduction to State and Props.
Build an Instagram Viewer
Build a Movie Browser
Week 2 - Introduction to React Native!
Introduction to cross-platform mobile development
Week 3 - Higher-Order Components and Compound Functions
Photos, Location, Accelerometers, and other System Frameworks on Native.
Geotagged Photos Map
Final Project Design
Week 4 - Final Project
Connecting with Cloud-based Databases (Firebase)

Schedule of Each Level

LevelTime Teacher
Level 127 Nov - 25 Dec19h - 21h, Thứ 3 & Thứ 5Dang Quang Minh
Level 226 Dec - 23 Jan19h - 21h, Thứ 3 & Thứ 5Thai Quoc Sieu

WHAT'S STOPPING YOU ?

Apply Now