Upcoming Course
Schedule

Feb 18, 2019 - Mar 18, 2019
Thiết Kế UI UX

Full Details of Each Course

Thiết Kế UI UX

Starts Feb 18, 2019
4 tuần: 19h - 21h, Thứ Hai & thứ Tư
10,000,000 VND

Your Teachers

CLASS DESCRIPTION

Bạn muốn làm UI/UX designer? Một portfolio chuyên nghiệp và user-centric mindset là các yếu tố sẽ giúp bạn nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng. Bạn sẽ được học về nguyên tắc thiết kế UI và UX, cách kiểm tra và prototype, và cách thiết kế một portfolio thật chuyên nghiệp

REQUIREMENTS

Đây là lớp học nhập môn cơ bản thiết kế UI/UX dành cho mọi đối tượng. Vui lòng mang theo máy tính cá nhân khi đi học.

Detailed Timeline

1

Week 1: What's UIUX?Week 1: What's UIUX?

Lecture: Introduction to UI/UX

Lab: Case Studies Analysis

Assignment: Project Selection and Requirements Gathering Process

2

Week 2: Design SprintWeek 2: Design Sprint

Lecture: Introduction to Design Sprint

Lab: Conducting Mini Sprint and Paper Wireframe

Assignment: Sprint Process Submission

3

Week 3: UX in FocusWeek 3: UX in Focus

Lecture: Users Interviews Demo

Lab: Common UX Practices and Tools Tutorials

Assignment: Conducting User Interview Submission

4

Week 4: UI in FocusWeek 4: UI in Focus

Lecture: UI Design Patterns

Lab: Application UI Creation

Assignment: InVision Prototype and PowerPoint Slides Submission

Detailed Course Schedule

Course Time Teacher
Thiết Kế UI UX18 Feb - 18 Mar19h - 21h, Thứ Hai & thứ TưNguyen Gia KhanhApply NowDiscount 15%

Do none of these times work for you?

WHAT'S STOPPING YOU ?

Apply Now