Upcoming Course
Schedule

Jul 2, 2019 - Jul 30, 2019
Thiết Kế UI UX

Full Details of Each Course

Thiết Kế UI UX

Starts Jul 2, 2019
4 tuần: 19h - 21h, Thứ Ba & thứ Năm
9,500,000 VND

Your Teachers

First slide
Gaby Gosztola
Gaby Gosztola là một nhà thiết kế đồ họa và UI / UX, cô ấy yêu mọi thứ thuộc về Scandinavian. Cô ấy yêu nghệ thuật và tạo ra các thiết kế không chỉ làm hài lòng mà còn kết nối mọi người.

Founder, graphic and UX/UI designer at GGG Solutions

View Profile on LinkedIn

CLASS DESCRIPTION

Khóa học UI / UX tập trung vào UI và UX từ góc độ tư duy thiết kế có ý thức và trải nghiệm khách hàng. Mục đích của khóa học là để bắt đầu sinh viên về UI / UX và giúp họ hiểu các nguyên tắc, thuật ngữ và kỹ thuật cơ bản để họ có thể bắt đầu thiết kế các dự án của riêng mình.

REQUIREMENTS

Đây là lớp học nhập môn cơ bản thiết kế UI/UX dành cho mọi đối tượng. Khóa học sẽ được dạy bằng tiếng Anh. Vui lòng mang theo máy tính cá nhân khi đi học.

Detailed Timeline

Week 1: Intro to UX/UI and Design Thinking

Lecture: Overview of UX

Lab: Design Sprint / Ideation Lab

Assignment: Research company + product issue for final project

Week 2: Rapid Prototyping

Lecture: Personas/Develop personas, User Journeys, Wireframes, and Heuristics/Good UX

Lab: Develop Wireframes for Prototype

Assignment: Finalize prototype based off wireframes/user journey using InVision App

Week 3: Usability Testing

Lecture: What is usability testing? What kind of user interviews can you conduct?

Lab: Students lead their own UX interviews in groups of 3

Assignment: Interview one person using prototype, take a video recording + write a paragraph about their experience

Week 4: UI Design Basics

Lecture: Composition Principles for Web and Mobile + Introduction to Responsive Design

Lab: Finalize prototype using interview feedback and UI resources from lecture.

Assignment: Finish up prototype UI designs to bring for next class.

Week 5: Surviving as a UX/UI Designer: Navigating the job marketing, team dynamics, and advocating for users

Lecture: UX/UI Project Critiques

Lab: Lecture on jobs for UX/UI designers, working with different departments/advocating for users, developing a portfolio, tools/resources.

Assignment: Final prep work for demo night - this will include formatting designs and final edits.

Detailed Course Schedule

Course Time Teacher
Thiết Kế UI UX02 Jul - 30 Jul19h - 21h, Thứ Ba & thứ NămGaby GosztolaApply NowStudent and Early Bird Discounts available

Do none of these times work for you?

WHAT'S STOPPING YOU ?

Mobile apps are eating the world - and React Native is the main course! We'll take you through all the steps you need to build real React Native apps, in both development and production.
Apply Now