"Mình Nhận Được Công Việc Từ Trước Khi Tốt Nghiệp!"

Việc học ở CoderSchool đã giúp mình rất nhiều trong lúc trả lời câu hỏi tình huống trong buổi phỏng vấn tại Amazon.

Mình được làm việc nhóm khá nhiều nên kỹ năng làm việc nhóm được cải thiện và có nhiều trải nghiệm hơn để trả lời phỏng vấn.

Ngoài việc học chuyên môn, CoderSchool cũng giúp mình xây dựng những mối quan hệ có lợi cho sự nghiệp của mình.

Đức Anh, Software Developer Engineer tại Amazon