Our Career Coaches commit to your success

At CoderSchool, our Career Services Team is committed to helping you get hired. From the proven job match framework, you will have 1-on-1 coaching with our experienced career experts.
We ensure our grads have a high-paying job within 6 months of graduation.

Prepare yourself to work for some of the most influential companies in Vietnam

company
company
company
company
company
company
company
company
company
company
company
company

Nhận xét của học viên

Lộ trình tìm kiếm việc làm hiệu quả đã được minh chứng

Tư vấn nghề nghiệp 1-kèm-1

Giúp bạn xây dựng và hoàn thiện kỹ năng tìm kiếm công việc.

Chuẩn bị Resume và Portfolio

Hỗ trợ bạn tạo hồ sơ tìm việc chuyên nghiệp và nổi bật.

Kế hoạch tìm việc thiết kế riêng cho bạn

Cân bằng năng lực và kỳ vọng công việc của bạn với nhu cầu thị trường.

Cơ hội networking rộng mở

Tiếp cận mạng lưới hàng trăm công ty đối tác đa dạng về lĩnh vực và quy mô.