{ Miễn Phí }

Khoá HTML/CSS Cơ Bản Cho Người Mới

Code Website với HTML/CSS

Nội Dung Khoá Học

Khoá Học HTML/CSS Cơ Bản của CoderSchool được tạo ra cho các bạn mới đầu có cơ hội thử nghiệm công việc của một lập trình viên thực thụ. Trong khoá học này, bạn sẽ học các khái niệm HTML/CSS cơ bản, JavaScript, và thiết lập code editor để bạn có thể code một website đơn giản. Khoá học bao gồm video và bài giảng để học viên có thể tham khảo.

01

Code Website Đầu Tiên của Bạn từ Số 0

Code Website Cho Chính Bạn

Khi bạn đã làm quen với tư duy lập trình cơ bản, bài học sẽ đi vào các khái niệm quan trọng và cơ bản nhất trong Python, được sử dụng để làm sạch và lọc dữ liệu như: Variables, Operators, Booleans & Conditionals, Lists, Loops và Functions. Bạn sẽ được thực hành các khái niệm đã học qua 5 bài tập với video hướng dẫn.

02

Khái Niệm Nền Tảng về HTML & CSS

HTML • CSS • JavaScript

Nắm vững các khái niệm nền tảng về HTML, JavaScript và CSS và cách sử dụng các ngôn ngữ này để xây dựng website

03

Tạo Dựng Môi Trường Codesandbox

Codesandbox

Tạo ngay môi trường code đầu tiên của bạn! Học cách sử dụng Code Editor Codesandbox để viết và tổ chức code hiệu quả.

Giảng Viên

Dương Xuân Vinh - Web Instructor/Developer tại CoderSchool

Vinh có kinh nghiệm 2 năm làm việc lập trình web tại CoderSchool, sau một thời gian giảng dạy lớp Full-stack Web. Vinh hiện làm việc phát triển hệ thống website và platform để quản lý & hỗ trợ học viên.

cs icon