{ Miễn Phí }

Học Lập Trình Python Cơ Bản Cho Người Mới

Phát Triển Tư Duy Lập Trình Cho Data Analyst

Nội Dung Khoá Học

Khoá Lập Trình Cơ Bản với Python giới thiệu một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong ngành dữ liệu hiện nay - Python. Đi từ những khái niệm cơ bản nhất như xây dựng tư duy lập trình tới những câu lệnh thiết thực để lọc và truy xuất dữ liệu, khoá nhắm tới các bạn muốn phát triển kỹ năng lập trình cần thiết trong ngành phân tích dữ liệu.

01

Giới Thiệu Tư Duy Lập Trình

Tư Duy Lập Trình • Google Colab

Giới thiệu về 4 bước trong tư duy lập trình cơ bản, bao gồm: chia nhỏ vấn đề, tìm kiếm xu hướng, định vị cấu phần quan trọng và thiết kế thuật toán để giải quyết vấn đề. Bài giảng bao gồm video hướng dẫn, bài tập thực hành và video hướng dẫn giải bài tập.

02

Python Cơ Bản

Python • List • Dictionary • Variables • Functions

Khi bạn đã làm quen với tư duy lập trình cơ bản, bài học sẽ đi vào các khái niệm quan trọng và cơ bản nhất trong Python, được sử dụng để làm sạch và lọc dữ liệu như: Variables, Operators, Booleans & Conditionals, Lists, Loops và Functions. Bạn sẽ được thực hành các khái niệm đã học qua 5 bài tập với video hướng dẫn.

03

Truy Xuất Dữ Liệu Với Pandas

Pandas • Truy Xuất Dữ Liệu • Xử Lý Dữ Liệu

Pandas là thư viện của Python, được sử dụng để truy xuất và xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng. Trong bài học này, bạn sẽ học các câu lệnh cơ bản để xử lý dữ liệu như lọc dữ liệu theo từ khoá, giá trị nhất định, v.v. Bạn sẽ được luyện tập truy xuất dữ liệu từ bộ dữ liệu bảng lương của một doanh nghiệp.

Giảng Viên

Đỗ Hải Minh - Head of Academics tại CoderSchool

Anh Minh có bằng thạc sỹ Lý Thuyết Thông Tin tại trường Đại Học Clausthal ở Đức. Anh có kinh nghiệm 10 năm làm việc là kỹ sư phần mềm tại các công ty lớn như Bosch và startup tại Đức và Việt Nam. Ngoài ra, anh còn nhận được chứng chỉ TensorFlow Developer về Machine Learning/ Deep Learning từ Google, và hiện đang là Ban tổ chức của Google Developer Group Cloud tại HCMC.

cs icon