Bứt phá sức mạnh của Python để phân tích, hiểu và trực quan hóa dữ liệu của bạn.

Học cách để sử dụng các thư viện Python như là pandas, numpy và seaborn để hiểu được vấn đề của bạn thật nhanh và hiệu quả.

Đồng hành cùng với Facebook Developer Circles

Tìm hiểu kĩ hơn về sự hợp tác giữa chúng tôi để giảng dạy cho 800 sinh viên đại học tại Việt Nam.

Upcoming Course
Schedule

Apr 22, 2019 - May 20, 2019
Data Analysis with Python
Apr 23, 2019 - Jun 18, 2019
Machine Learning

Full Details of Each Course

Machine Learning

Starts Apr 23, 2019
8 tuần: 19h - 21h, thứ 3 & thứ 5
15,000,000

Your Teachers

First slide
Tan Tran
Machine Learning 01

Cử nhân Chương trình nâng cao về Computer Science của Đại học Tự Nhiên (VNU-TP HCM) và có nền tảng học vấn và nghiên cứu mạnh mẽ. Tận tâm, thích chia sẻ kiến thức và có tham vọng lớn trong học máy. Tìm kiếm động lực, hứng thú với mọi vấn đề về máy học và giờ là một phần của CoderSchool để truyền niềm đam mê đến mọi người muốn bắt đầu với học máy.

View Profile on LinkedIn
First slide
Do Hai Minh
Một lập trình viên có mục tiêu, tham vọng với hơn 9 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại Đức.

Tận tình, tích cực hỗ trợ học viên để đạt được hiệu quả giáo dục tốt nhất. Duy trì niềm đam mê và động lực trong những thách thức liên quan đến giải quyết vấn đề sáng tạo

View Profile on LinkedIn

CLASS DESCRIPTION

Lớp học nhập môn cấp tốc hướng dẫn bạn những kiến thức căn bản Machine Learning và ngôn ngữ lập trình Python. Các chủ đề được giảng dạy bao gồm decision tree, linear/logistic regression, và random forest classifiers - những kiến thức tối thiểu bạn cần phải biết để bắt đầu với Machine Learning và xây dựng những model "máy học" đầu tiên của mình.

REQUIREMENTS

Học viên tốt nghiệp khoá học sẽ sử dụng được các chức năng cơ bản của Python và các thư viện bao gồm Pandas và Scikit-Learn để phân tích dữ liệu và lập model phân loại, phỏng đoán cơ bản. Học viên cũng sẽ được yêu cầu làm đồ án tốt nghiệp: lập mô hình nhận dạng hình ảnh sử dụng kho dữ liệu hình ảnh MNIST.

Detailed Timeline

Weeks 1-2 - Data and Regression

Python, pandas, numpy

Linear Regression, Multiple Linear Regression, Polynomial Regression

Project: E-Commerce Prediction

Weeks 3-4 - Logistic Regression + Random Forests

Decision Trees, Logistic Regression

Natural Language Processing

MNIST Image Recognition

Weeks 5-6 - Advanced Techniques

Naive Bayes, SVM, KNN

Cross Validation and GridSearch

Fraud Detection

Weeks 7/8 - Unsupervised Learning

Principal Component Analysis

K-Means and Hierarchical Clustering

Final Project

Detailed Course Schedule

Course Time Teacher
Machine Learning23 Apr - 18 Jun19h - 21h, thứ 3 & thứ 5Tan TranApply NowStudent and Early Bird Discounts available
Data Analysis with Python22 Apr - 20 May19h - 21h, thứ 2 & thứ 4Do Hai MinhApply NowStudent and Early Bird Discounts available

Do none of these times work for you?

Data Analysis with Python

Starts Apr 22, 2019
4 tuần: 19h - 21h, thứ 2 & thứ 4
8,000,000 VND

Your Teachers

First slide
Tan Tran
Machine Learning 01

Cử nhân Chương trình nâng cao về Computer Science của Đại học Tự Nhiên (VNU-TP HCM) và có nền tảng học vấn và nghiên cứu mạnh mẽ. Tận tâm, thích chia sẻ kiến thức và có tham vọng lớn trong học máy. Tìm kiếm động lực, hứng thú với mọi vấn đề về máy học và giờ là một phần của CoderSchool để truyền niềm đam mê đến mọi người muốn bắt đầu với học máy.

View Profile on LinkedIn
First slide
Do Hai Minh
Một lập trình viên có mục tiêu, tham vọng với hơn 9 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại Đức.

Tận tình, tích cực hỗ trợ học viên để đạt được hiệu quả giáo dục tốt nhất. Duy trì niềm đam mê và động lực trong những thách thức liên quan đến giải quyết vấn đề sáng tạo

View Profile on LinkedIn

CLASS DESCRIPTION

Khóa học này sẽ giới thiệu các khái niệm và công cụ chính cần thiết để bạn sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả. Sự hiểu biết và kiểm soát dữ liệu mạnh mẽ là một lợi ích cho mọi công việc, cho dù bạn là nha sĩ hay nhà phân tích kinh doanh. Dữ liệu là ngôn ngữ của thế kỷ 21 - và bạn sẽ thành thạo về nó chỉ trong 4 tuần với khóa học thực hành, thực hành của CoderSchool.

REQUIREMENTS

Bạn không nhất thiết phải biết về lập trình, khóa học này có thể dành cho tất cả mọi người. Điều duy nhất bạn cần lưu ý chính là nhớ mang theo Laptop cá nhân trong các buổi học. Khóa học sẽ được dạy bằng Tiếng Anh.

Detailed Timeline

Week 1 - Introduction to SQL

Introduction to Relational Databases

Have a strong foundation for using SQL

Airline Satisfaction Survey

Week 2 - Data Visualization

Introduction to Python & Jupyter Notebook

Matplotlib and Seaborn

Types of plots

Week 3 - Data Processing

Converting between types of data

Grouping Data

Cleaning and normalizing data

Week 4- Google Data Studio

Interact with charts and tables

Connect to your data

Date range and filter properties

Detailed Course Schedule

Course Time Teacher
Machine Learning23 Apr - 18 Jun19h - 21h, thứ 3 & thứ 5Tan TranApply NowStudent and Early Bird Discounts available
Data Analysis with Python22 Apr - 20 May19h - 21h, thứ 2 & thứ 4Do Hai MinhApply NowStudent and Early Bird Discounts available

Do none of these times work for you?

WHAT'S STOPPING YOU ?

Mobile apps are eating the world - and React Native is the main course! We'll take you through all the steps you need to build real React Native apps, in both development and production.
Apply Now