Mentor là một hình thức đào tạo phổ biến ngay cả tại những tập đoàn công nghệ lớn như Google, Facebook, Microsoft,…

icons-progress

…bởi vì đây chính là hình thức học hiệu quả nhất.

hoc-vien-coderschoolicons-circle
mentor-tai-coderschool

Nhữ Đình Toàn

Senior Data Engineer

mentor-tai-coderschool

Nguyễn Bá Toàn

Senior Software Engineer

mentor-tai-coderschool

Trọng Sơn

Senior Data Engineer

hoc-vien-coder-school

Thiên Ân

Senior Biz Analyst

mentor-tai-coderschool

Trịnh Tuấn Anh

Data Engineer

mentor-tai-coderschool

Vưu Ngọc Mỹ Linh

Data Analyst Lead

mentor-tai-coderschool

Lưu Giang nam

Lecturer Data Science

mentor-coderschool

Trung Hải

Senior Software Engineer

coderschool-mentor

Hoàng Trung Hiếu

Technical Leader

mentor-coderschool

Trần Minh Thắng

Team Leader

coderschool-employee

Tuấn Hoàng

Sr. Full-Stack Engineer

mentor-tai-coderschool

Lộc Nguyễn

Founder & Data Engineer

Nguyễn Đình Tương

Senior Data Analyst

Trở thành Mentor tại CoderSchool
coderschool-hoc-vien

Nguyen Trung Hieu

Graduate Full-Stack Developer

‘Despite his doubts and fears, Hieu decided to take the plunge. And as he delved into the course, he found himself coming alive. The lessons were engaging and interactive, and both the instructor and the mentor were patient and encouraging. Hieu began to see real progress in his skills, and he started to build his own projects a Hieu bega...’

coderschool-hoc-vien

Tu Phan

Graduate Data Analyst

‘Despite his doubts and fears, Hieu decided to take the plunge. And as he delved into the course, he found himself coming alive. The lessons were engaging and interactive, and both the instructor and the mentor were patient and encouraging. Hieu began to see real progress in his skills, and he started to build his own projects a The lessons were engaging and interactive, and both the instructor and the mentor were patient and encouraging. Hieu began to see real progress in his skills, and he started to build his skills and...’

coderschool-hoc-vien

Tu Phan

Graduate Data Analyst

play-button-icon

Uyen Nguyen shares about her journey at CoderSchool

‘As he grew in confidence and knowledge, Tu began to see a future for himself in the field of data analysis. He no longer felt lost and di...’

coderschool-hoc-vien

Tu Phan

Graduate Data Analyst

play-button-icon

Uyen Nguyen shares about her journey at CoderSchool

‘As he grew in confidence and knowledge, Tu began to see a future for himself in the field of data analysis. He no longer felt lost and di...’

coderschool-hoc-vien

Tu Phan

Graduate Data Analyst

‘Despite his doubts and fears, Hieu decided to take the plunge. And as he delved into the course, he found himself coming alive. The lessons were engaging and interactive, and both the instructor and the mentor were patient and encouraging. Hieu began to see real progress in his skills, and he started to build his own projects a The lessons were engaging and interactive, and both the instructor and the mentor were patient and encouraging. Hieu began to see real progress in his skills, and he started to build his skills and...’

coderschool-hoc-vien

Trung Xuan Doan

Graduate Full-Stack Developer

‘Despite his doubts and fears, Hieu decided to take the plunge. And as he delved into the course, he found himself coming alive. The lessons were engaging and interactive, and both the instructor and the mentor were patient and encouraging. Hieu began to see real progress in his skills, and he started to build his own projects a Hieu began...’

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình gia nhập ngành Tech?

Đặt lịch tư vấn cơ hội nghề nghiệp với CoderSchool

Cám ơn bạn đã tin tưởng CoderSchool, các tư vấn viên sẽ liên lạc với bạn trong 24 giờ tới nên bạn nhớ chú ý điện thoại nhé.
Không thể gửi thông tin. Xin vui lòng kiểm tra và gửi lại.
coderschool-backgroud