MENTOR

Google, Facebook, Microsoft và nhiều công ty công nghệ khác thường cho các lập trình viên trẻ được hướng dẫn bởi những lập trình viên có kinh nghiệm hơn. Đó là hình thức học hiệu quả nhất! Mentor sẽ thúc đẩy và giúp bạn đi đúng lộ trình, để bạn có thể đạt được công việc mong muốn sau tốt nghiệp.

Học viên đã tốt nghiệp nói gì về Mentor ở CoderSchool

Mentor Profile

Hoang Anh
Frontend Software Engineer
Khoa Dam
Technical Trainer
Minh Do
Head of Academics
Chinh Nguyen
Data Science Instructor
Tien Dinh
Machine Learning Instructor
Minh Nguyen
Machine Learning Teaching Assistant
Tan Bui
Senior Full Stack Engineer
Tuan Hoang
Web Development Instructor
Tan Vo
Web Development Instructor
Ngoc Dinh
Data Science Instructor
Nhan Phan
Machine Learning Instructor
Vinh Duong
Software Engineer

Bạn đã sẵn sàng để học 1-kèm-1 cùng Mentor chưa?