Cấu trúc câu lệnh GROUP BY là gì và cách sử dụng trong SQL

Tặng 45 phút tư vấn lộ trình ngành Tech cùng chuyên gia

Chỉ còn 7 suất cuối trong tháng này, hỗ trợ tư vấn ngoài giờ hành chính (Trị giá 500,000 VND)

Cám ơn bạn đã tin tưởng CoderSchool, các tư vấn viên sẽ liên lạc với bạn trong 24 giờ tới nên bạn nhớ chú ý điện thoại nhé.
Không thể gửi thông tin. Xin vui lòng kiểm tra và gửi lại.
coderschool-backgroud

Nhắc đến SQL (Structured Query Language), chắc hẳn bạn đã quen thuộc với các truy vấn cơ bản như SELECT, FROM, WHERE. Tuy nhiên, khi làm việc với dữ liệu phức tạp và cần thực hiện các tính toán và truy vấn rắc rối hơn, chúng ta cần sử dụng cấu trúc câu lệnh GROUP BY. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cấu trúc câu lệnh GROUP BY là gì và cách sử dụng nó trong SQL.

I. Cấu trúc câu lệnh GROUP BY là gì?

Cấu trúc câu lệnh GROUP BY trong SQL được sử dụng để nhóm các dòng dữ liệu dựa trên giá trị của một hoặc nhiều cột. Nó cho phép chúng ta thực hiện các phép tính và truy vấn theo từng nhóm dữ liệu riêng biệt. Cấu trúc câu lệnh GROUP BY thường được sử dụng kết hợp với các hàm tính toán như SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN, v.v. để tính toán các giá trị thống kê trong từng nhóm.

II. Cách sử dụng câu lệnh GROUP BY trong SQL

Để sử dụng câu lệnh GROUP BY trong SQL, chúng ta cần tuân thủ các bước sau:

SELECT: Xác định cột mà bạn muốn hiển thị trong kết quả. Các cột này có thể là các trường dữ liệu hoặc các hàm tính toán như SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN, v.v.

FROM: Xác định bảng hoặc các bảng mà bạn muốn truy vấn dữ liệu từ đó.

WHERE: Điều kiện để lọc dữ liệu trước khi nhóm các dòng.

GROUP BY: Xác định các cột để nhóm dữ liệu theo. Các cột này phải được liệt kê trong SELECT và có thể chứa cả các hàm tính toán.

HAVING: Điều kiện để lọc dữ liệu sau khi đã nhóm các dòng.

Dưới đây là một ví dụ minh họa để bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng câu lệnh GROUP BY:

SELECT category, COUNT(*) AS total

FROM products

WHERE price > 50

GROUP BY category

HAVING COUNT(*) > 2

Ví dụ về câu lệnh GROUP BY

Trong ví dụ này, chúng ta đang lấy tổng số sản phẩm (total) trong mỗi danh mục (category) từ bảng "products". Chỉ những danh mục có số lượng sản phẩm lớn hơn 2 mới được hiển thị trong kết quả. Điều kiện WHERE lọc ra các sản phẩm có giá lớn hơn 50 trước khi nhóm chúng theo danh mục.

III. Lợi ích của câu lệnh GROUP BY

Câu lệnh GROUP BY là một công cụ mạnh mẽ trong SQL, mang lại nhiều lợi ích cho việc xử lý dữ liệu phức tạp. Dưới đây là một số lợi ích chính của câu lệnh GROUP BY:

  1. Tính toán và thống kê dữ liệu: Câu lệnh GROUP BY cho phép chúng ta tính toán các giá trị thống kê như tổng, trung bình, tối đa, tối thiểu của các nhóm dữ liệu.
  1. Phân tích dữ liệu: Bằng cách nhóm dữ liệu theo các cột quan trọng, chúng ta có thể phân tích và hiểu rõ hơn về các mẫu, xu hướng và quy luật trong dữ liệu.
  1. Lọc dữ liệu: Câu lệnh GROUP BY cho phép chúng ta lọc dữ liệu theo các tiêu chí nhất định sau khi đã nhóm dữ liệu. Điều này giúp chúng ta tìm ra các nhóm dữ liệu đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
  1. Tối ưu hóa hiệu suất: Khi chúng ta sử dụng câu lệnh GROUP BY, cơ sở dữ liệu thường thực hiện các phép tính và truy vấn trên các nhóm dữ liệu đã được nhóm lại. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu thời gian xử lý.

IV. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá cấu trúc câu lệnh GROUP BY trong SQL và cách sử dụng nó để nhóm và tính toán dữ liệu. Bằng cách sử dụng câu lệnh GROUP BY, chúng ta có thể thực hiện các phép tính phức tạp và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng. Đồng thời, việc tối ưu hóa hiệu suất và lọc dữ liệu theo các tiêu chí cụ thể cũng trở nên tiện lợi hơn. Hi vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc câu lệnh GROUP BY và ứng dụng của nó trong công việc phân tích dữ liệu của bạn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về SQL và các cấu trúc truy vấn khác, hãy tiếp tục nghiên cứu và thực hành để trở thành một chuyên gia SQL thực thụ. Chúc bạn thành công trong việc khai thác và phân tích dữ liệu của mình!

Kiểm tra độ phù hợp với ngànhKiểm tra độ phù hợp với ngành

Bạn còn thắc mắc về chương trình học?

Tham gia ngay 45 phút định hướng cùng Mentor tại CoderSchool hoàn toàn miễn phí

Get a full refund within 7 days if you’re not happy with the course. If you don’t get a job within 6 months of completion, you’ll receive a full refund.

Đăng ký