Anh Lê Minh Sơn Và Câu Chuyện Làm Mentor Tại CoderSchool

Chủ động chính là yếu tố quan trọng nhất để thành công trong công ngành Tech.

Anh Sơn chính là Mentor của khóa Full Stack Web Development tại CoderSchool, anh là một lập trình viên có nhiều năm kinh nghiệm và hiện anh đang làm việc tại HDwebsoft.

Chia sẻ với CoderSchool, anh nhận thấy một vấn đề trong quá trình làm việc với các bạn học viên của mình: cách sử dụng khoảng thời gian với Mentor. Anh Sơn cảm thấy tiếc khi các bạn Mentee chưa tận dụng được những kinh nghiệm và kiến thức thực tế của anh.

Anh hiểu rằng các bạn học viên đang đối mặt với nhiều thách thức khác nhau trong quá trình học lập trình: phải vừa làm vừa học, khoảng thời gian hạn chế, đang còn quá lạ lẫm với các khái niệm mới,… và luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong khoảng thời gian đầu tiên.

Anh hy vọng rằng các bạn học viên sẽ chủ động hỏi câu hỏi và tận dụng được kinh nghiệm của các Mentor để tiến bộ vượt bậc hơn. Nếu các bạn có thể hỏi những vấn đề mở rộng và kiến thức từ kinh nghiệm thực tiễn thì đó sẽ là cách tốt nhất để các bạn tiến bộ và trở thành những lập trình viên chuyên nghiệp.

Và tất nhiên anh Sơn cũng như các mentor khác luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn theo khả năng và nhu cầu cá nhân để các bạn có hiệu quả học tập tốt nhất.

---

Tìm hiểu về khóa học Full Stack Developer tại đây nhé: https://bit.ly/3ZrLi7k