Website Giới Thiệu Bản Thân - Sản Phẩm Của Học Viên Duyên

Sản phẩm đầu tay của một newbie lập trình: Website giới thiệu bản thân

Duyên - học viên của lớp Full-stack Web Developer chính là một “số 0” chính hiệu về lập trình. Và thử thách đầu tiên mà bạn nhận được chính là tạo một landing page bằng HTML và CSS. Duyên đã dành 10 ngày tìm tòi, thử nghiệm và tạo ra một landing page để… giới thiệu bản thân: https://codesandbox.io/embed/first-portfolio-page-expe59...

Bất ngờ hơn nữa là dù lần đầu tiên ứng dụng HTML và CSS nhưng Duyên đã tích hợp cả chức năng “Dark Mode” cho website của mình - một chức năng rất thời thượng và khá khó đối với một người mới như Duyên.

Đã 3 tháng kể từ lúc landing page này dược tạo ra, Duyên đã có thể tạo ra những giao diện website phức tạp và cao cấp hơn rất nhiều. Cùng chờ xem những sản phẩm tiếp theo từ Duyên với bộ kỹ năng nâng đã được nâng cấp nhé.

---

Tham khảo khóa học Full-stack Web Development tại đây nhé: https://www.coderschool.vn/vi/web-development